Kontakt

Mapa


Pozrieť Benet LTC – združenie na väčšej mape

Adresa
Benet LTC – združenie
Štefánikova 219
014 01 Bytča
Slovenská republika
Údaje
IČO: 37 906 135
DIČ: 202 191 2651
Telefón
Ing. Peter Beňadik (predseda klubu) +421 905 347 828,
Mgr. Peter Beňadik (hlavný tréner) +421 908 770 716
E-mail:
peter.benadik@centrum.sk
Číslo účtu
4005 227 325/7500
Registrácia
Občianske združenie je zaregistrované na MVSR pod číslom: VVS / 1-900/ 90-22 861, dňa 12.12.2003