Tenisová škola

Kalendár

Rok 2019

Benet LTC Bytča organizuje  v roku 2019 dva celoštátne turnaje, letný tenisový kemp v Súľove a denný tenisový tábor v Bytči. Neoddeliteľnou súčasťou tenisového roka je aj súťaž družstiev.

-1Na konci mesiaca apríl odštartujeme súťaž družstiev. V sezóne 2019 plánuje Benet LTC prihlásiť do súťaže pod hlavičkou Stredoslovenského tenisového zväzu šesť družstiev (deti do 8 rokov, deti do 10 rokov, mladšie žiačky, staršie žiačky, dorastenci a muži). Družstvá začínajú 27. apríla. Losovanie súťaže sa uskutoční 13. marca v Banskej Bystrici.

Benet LTC Bytča aj v tejto sezóne zorganizuje dva letné celoštátne turnaje pod hlavičkou Slovenského tenisového zväzu. Na našich dvorcoch sa postupne predstavia: staršie žiačky a muži.

Začiatkom letných prázdnin pripravujeme letný tenisový kemp v Súľove a v druhej polovici mesiaca august denný tenisový tábor v Bytči.

Termíny stretnutí družstiev 2019:

 Muži: 27.4., 4.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., náhradné termíny: 1.5., 8.5., 29.6.

Dorastenci: 28.4., 5.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6., 23.6., náhradné termíny: 1.5., 8.5., 30.6.

Staršie žiačky: 27.4., 4.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., náhradné termíny: 1.5., 8.5., 22.6., 29.6.

Mladšie žiačky: 1.5., 5.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6., náhradné termíny:  8.5., 23.6., 30.6.

Deti do 10 rokov: 1.5., 4.5., 8.5., 25.5., 1.6., 8.6.,  náhradné termíny: 22.6., 29.6.

Deti do 8 rokov: 5.5., 8.5., 26.5., 2.6.,

 

29. jún – 3. júl 2019 letný tenisový kemp v Súľove

19. – 23. august 2019 denný tenisový tábor v Bytči

27. – 29. august 2019 celoštátny turnaj staršie žiačky

14. – 16. september 2019 celoštátny turnaj muži