Tenisová škola

Zápasy

Benet – Detská Tenisová Liga

V roku 2014 štartujeme novú súťaž s názvom Benet – Detská Tenisová Liga (Benet – DTL) pre hráčov a členov klubu Benet LTC. Do Benet – DTL sa môžu zapojiť aj hráči z okolitých klubov.

Benet_Detska_Tenisova_LigaÚlohou novovznikajúcej súťaže je pritiahnuť deti k športu, prispieť k aktívnemu tráveniu ich voľného času a podporiť prirodzenú detskú súťaživosť. Veríme, že sa nová súťaž ujme a stane sa neoddeliteľnou súčasťou klubového života. Do kalendára podujatí sa dostávajú v roku 2014 prvýkrát aj tri klubové turnaje, ktorých výsledky sa započítavajú do klubového rebríčka zverejneného na našej internetovej stránke. Koncom septembra sa uskutoční tretí a zároveň posledný finálový turnaj o najlepších klubových hráčov (majstrov).

Pravidlá Benet – Detskej Tenisovej Ligy (ďalej Benet – DTL):

 1. Benet – DTL je určená pre členov klubu Benet LTC. V prípade ak sa chce do Benet – DTL zapojiť hráč z iného tenisového klubu zaplatí ročný príspevok vo výške 20.00 eur. Hráč z iného klubu bude po zaplatení príspevku zaradený do Benet – DTL spolu s hráčmi Benet LTC.
 2. Hráči Benet – DTL sú začlenení do dvoch skupín (zelená a žltá skupina).
 3. V zelenej skupine sú zaradení hráči, ktorí majú zvládnuté základné údery zo základnej čiary a ich tréningový proces prebieha už na celý dvorec. Zvládnutá úderová škála im dovoľuje odohrať stretnutie na celý dvorec. Rovnako ovládajú pravidlá tenisu a základy počítania. Zväčša ide o deti vo veku od 9 rokov. O zaradení do zelenej skupiny rozhoduje tréner.
 4. Do druhej žltej skupiny sú zaradení zväčša hráči alebo deti, ktorí sú začiatočníkmi. Tenisu sa venujú jeden až tri roky. Hráči na tréningoch nacvičujú základné údery (forhand, backhand, voleje, smeč a prvé náznaky podania z vrchu). Rovnako sa hráči učia pravidlám tenisu a počítaniu. Ide o deti vo veku od 5 do 9 rokov. O zaradení do žltej skupiny rozhoduje tréner. Vo výnimočných prípadoch môžu byť zaradení do žltej skupiny aj hráči starší ako 9 rokov, ktorí sa venujú tenisu jeden rok alebo pár mesiacov.
 5. Pravidlá Benet – DTL povoľujú niektorým hráčom štartovať počas sezóny v oboch skupinách. Po konzultácii s trénerom môže hráč hrať svoje zápasy aj v zelenej aj v žltej skupine. V prípade ak sa hráčovi v zelenej skupine nebude dariť (bude na konci rebríčka), môže tréner rozhodnúť o zaradení aj do žltej skupiny.
 6. Benet – DTL prebieha od apríla do októbra 2014. Zápasy sa hrajú na tenisových dvorcoch Benet LTC. Termín zápasu sa dohodne s trénerom aj v závislosti od vyťaženosti tenisových dvorcov. Po dohode hráčov môže byť stretnutie odohrané aj na iných tenisových dvorcoch. O tejto skutočnosti bude tréner informovaný aspoň 24 hodín pred odohratím zápasu. Výsledok stretnutia sa oznámi trénerovi hneď po jeho skončení, buď formou telefonátu alebo sms na telefónne číslo 0908 770 716.
 7. Zápasy v zelenej skupine sa hrajú na celý dvorec. Hrajú sa na jeden set (po dohode hráčov sa môžu hrať aj na dva víťazné sety), v prípade stavu 6:6 sa hrá rozhodujúca hra (tajbrejk do 7). Výsledok zápasu sa oznámi trénerovi osobne alebo telefonicky hneď po jeho skončení. Výsledok zápasu sa zverejní na internetovej stránke.
 8. Zápasy v žltej skupine sa hrajú na skrátený tenisový dvorec. Základná čiara je vyznačená 2 metre za čiarou podania. Výška siete pri hre na skrátený dvorec je 80 – 91 cm (napr. hra bez singltyčiek). Zápasy v žltej skupine sa hrajú na dva víťazné sety do 10 (tzv. supertiebreak). V prípade stavu 10:10 sa hrá ďalej, až pokiaľ jeden z dvojice hráčov nedosiahne rozdielu dvoch bodov. Výsledok zápasu sa oznámi trénerovi osobne alebo telefonicky hneď po jeho skončení. Výsledok zápasu sa zverejní na internetovej stránke.
 9. Hráči Benet – DTL sú zaradení do rebríčka. Každá skupina (zelená aj žltá) má vytvorený vlastný rebríček. Od apríla do októbra 2014 zbierajú hráči body do príslušného rebríčka resp. rebríčka, do ktorého ich zaradil tréner.
 10. Rebríček zelenej skupiny a žltej skupiny sa pravidelne aktualizuje na internetovej stránke.
 11. Hráči zbierajú body do rebríčkov dvoma spôsobmi: klubové turnaje a tréningové zápasy.
 12. Za obdobie od apríla do októbra 2014 sa uskutočnia tri klubové turnaje. Zelená skupina odohrá dva turnaje a jeden finálový turnaj, kde postupuje desať najlepších hráčov z rebríčka zelenej skupiny. Víťaz turnaja získava do rebríčka 100 bodov. Ďalší hráči sú bodovo ohodnotení podľa umiestnenia na danom turnaji (viď tabuľka: Bodové zisky z klubových turnajov). Záverečný finálový turnaj je ohodnotení dvojnásobkom bodov. Víťaz získa do rebríčka až 200 bodov. Rovnako sú bodovo ohodnotené turnaje v žltej skupine, kde sa odohrajú tiež dva klubové turnaje a jeden záverečný finálový turnaj, na ktorý postupujú najlepší desiati z rebríčka žltej skupiny.
 13. Klubové turnaje v zelenej a žltej skupine sa hrajú podľa pravidiel viď 7 a 8. V prípade väčšieho počtu zúčastnených alebo nepriaznivého počasia môže tréner rozhodnúť o inom spôsobe odohratia zápasu, napr. skrátený set do 4 v zelenej skupine, kde za stavu 4:4 sa odohrá tiebreak. V žltej skupine sa môže odohrať stretnutie v prípade väčšieho počtu zúčastnených alebo nepriaznivého počasia len na jeden víťazný set do 10.
 14. Ďalším možným spôsobom zbierania bodov do rebríčka sú okrem klubových turnajov tréningové zápasy. Hráči v rebríčku zoradení do jednotlivých úrovni pyramídovým spôsobom (1. hráč rebríčka = 1. úroveň, 2. a 3. hráč rebríčka = 2. úroveň, 3.,4. a 5. hráč = 3. úroveň, atď.). Do prvej úrovne patrí hráč na prvom mieste rebríčka. Hráča na prvom mieste môžu vyzvať na tréningový zápas len hráči z druhej úrovne (hráči na druhom a treťom mieste). Čiže hráča z druhej úrovne môže vyzvať len hráč z druhej úrovne a hráč z tretej úrovne. Pravidlo vyzývania spočíva, že hráča určitej úrovne môže vyzvať na zápas len hráč svojej úrovne alebo úrovne o jednu nižšiu.
 15. Hráč môže odmietnuť vyzvanie druhého hráča len dvakrát, v prípade, že odmietne nenastúpiť na stretnutie po tretej výzve, bude zápas skrečovaný a body pridelené vyzývajúcemu hráčovi.
 16. Body za tréningové zápasyudeľované za víťazstvo v každom zápase. Body do rebríčka môže získať vyzývajúci ale aj vyzvaný hráč. Bodové ohodnotenie víťazstvá záleží akého hráča danej úrovne sa podarí hráčovi poraziť (viď tabuľka: Bodové zisky z tréningových zápasov).
 17. Tréningové zápasy sa môžu odohrať v dvoch disciplínach (dvojhra a štvorhra). V prípade tréningového zápasu vo štvorhre sa sčítavajú bonusové body každého páru a vydelia sa dvoma (spriemerujú sa). Víťazný pár získava spriemerovaný bodový zisk príslušnej dvojice. Štvorhru je možné odohrať so štyrmi hráčmi akejkoľvek úrovne, bez ohľadu na rebríčkové postavenie.
 18. Na konci sezóny budú vyhodnotení najlepší traja zo zelenej a žltej skupiny Benet – DTL a dostanú vecné odmeny.

 

Bodové zisky z turnajov a tréningových zápasov:

 

Druhý ročník (2015):

Zápasy:

 

Klubové turnaje:

 

Rebríčky:

 

Prvý ročník (2014):

Zápasy:

 

Klubové turnaje:

 

Rebríčky: